Kansainvälinen Erik Laxman -seura


Kansainvälinen Erik Laxmann-seura (International Erik Laxmann Society) on rekisteröimätön yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Erik Laxmannin ja hänen tieteellisen työnsä tunnettuutta ja toimia yhdyssiteenä tutkijoille ja harrastajille, joiden työ tai mielenkiinto liittyy Erik Laxmanniin, hänen elämäntyöhönsä Siperiassa sekä hänen ja hänen poikansa Adam Laxmanin luomiin Japanin yhteyksiin. Seura edistää tutkijoiden yhteistyötä tieteen historian, kansainvälisten suhteiden ja Erik Laxmanniin työhön liittyvien luonnontieteen alojen piirissä.

Seura edistää jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa tuottaman tiedon julkistamista kirjojen, artikkeleiden ja verkkosisältöjen muodossa ja järjestää yhteistyökumppanien kanssa Laxmanniin liittyviä tapahtumia. Seura koordinoi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan näiden aineistojen jakelua ja antaa harkintansa mukaan tukea jäsenten ja yhteistyökumppaneiden apurahahakemuksille.

Kirjeenvaihto seuran asioissa käydään osoitteessa secretary@laxman.academy

Jäsenyys

  • Tilaaja (subsriber) saa tietoa tapahtumista ja uusista julkaisuista liittymällä seuran uutiskirjeen tilaajiin.
  • Työjäseneksi (corresponding member) voidaan kutsua henkilö, joka toimii aktiivisesti seuran tarkoitusperien hyväksi. Työjäsenyyden säilyttämiseksi henkilöllä pitää olla esittää viimeksi kuluneiden kolmen kalenterivuoden ajalta seuran tavoitteita tukevia töitä.
  • Sponsori (patron) on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka lahjoittaa seuralle vuosittain vähintään 100 euroa tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Tulee mukaan tilaamalla uutiskirje:

Tilaa | Subscribe

* indicates required

Hallinto

Seuran hallinto pidetään kevyenä. Päätökset tehdään yleisessä kokouksessa (vuosikokous), jossa päätösvaltaisia jäseniä ovat seuran työjäsenet. Vuosikokous päättää toimintaan liittyvistä asioista sekä valitsee seuralle pääsihteerin ja tarvittaessa johtoryhmän työjäsenten keskuudesta. Seuran perustava kokous, jossa toimielimet valitaan ja toiminnasta päätetään pidetään vuoden 2022 aikana.

Sitä ennen on mahdollista liittyä tilaajajäseneksi.

Seuraa edustaa juridisena henkilönä Pyhän Olavin Kilta ry joka huolehtii myös mahdollisesta varojen hallinnasta. Seuran pääsihteeri yhdessä Pyhän Olavin Killan nimeämän yhteyshenkilön kanssa muodostaa seuran toimeenpanevan sihteeristön. Pyhän Olavin Kilta ry raportoi työjäsenille ja sponsoreille seuran varojen käytöstä vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua.

Kun perustava kokous on hyväksynyt seuran säännöt ne saatetaan tiedoksi jäsenille.