Hemsidan – Svenska

Erik Laxman

1737-1796

Nulla dies sine linea

År 1737 föddes Erik Laxman i Nyslott. Han intresserade sig i att undersöka växter och då han var verksam i Sibirien arbetade han även med att undersöka och utforska klimatet och olika mineraler. Laxman var också intresserad av tillverka och utveckla nya metoder för glasbruk. Han intresserade sig också i att avteckna regionens folkslag i skrift. 

Laxman diskuterade med sin tids ledande vetenskapsmän om temperaturmätning och hur man kunde utnyttja och utveckla ångkraftens förbrukningsmöjligheter i framtiden.

 Han utforskade Sibiriens geografi och var med som representant för det Ryska Kejsardömet då de första handelskontakterna slöts med Japan.

Laxman verkade som professor i den Ryska Vetenskapsakademin samt som ledamot i den Svenska Kungliga Vetenskapsakademin. Till utbildningen var han en luthersk präst.